Programma

Voor scholen

Ondersteuning voor scholen

Met dit programma bieden wij een vakinhoudelijke begeleiding aan leerlingen uit groep 3 t/m 8 met als doel de taal- en rekenvaardigheden te versterken. De school kan kiezen voor een programma volledig gericht op taalvaardigheden of een combinatie van taal en rekenen. De leerlingen gaan aan de slag  met materiaal zoals hieronder aangegeven, waarbij verschillende onderdelen uit de leerlijn taal en rekenen aan bod komen. Daarnaast is er ook aandacht voor leesmotivatie. De begeleiding is in kleine groepjes, zodat er voldoende persoonlijke ondersteuning gegeven kan worden.

 • Lessen van 1,5 uur in kleine groepjes
 • Junior Einstein account
 • Begrijpend lezen, rekenen, spelling en technisch lezen
 • Leren op je eigen niveau
 • Cito oefeningen
 • Huiswerk
 • Meer leerplezier en betere resultaten op school

Remedial Teaching

Onze leerling- en onderwijsondersteuning op maat is zowel op leerling- als op leerkrachtniveau in te zetten.

 • Remedial Teaching
 • Begeleiding onderwijsarrangementen
 • Coaching (on the job), ook bij startende leerkrachten
 • Klassenmanagement
 • Verzorgen van workshops; didactisch partnerschap, meertaligheid en NT2
 • Ondersteuning van Intern Begeleiders

 Ervaren met:

 • Close Reading
 • Alle teksten de baas trainingen
 • Zien is Snappen
 • Bareka
 • Met Sprongen Vooruit
 • WIG 4 en 5  
 • Meertaligheid
 • EDI
 • Het Jonge Kind

 

 

Wat bieden wij nog meer?

Naast bijles en huiswerkbegeleiding is er nog veel meer te doen in ons pand!